Mini chiller - CIE Metal CZ

17.6.2013 - Chlazení vody pro méně náročné aplikace o chladícím výkonu 2,5kW - 7kW. Koncepce chladících systémů využívající cenově velice přijatelné kondenzační jednotky komerčních klimatizačních systémů, které výrazně ovlivní celkové investiční náklady – cena jednotky do 50tis. Zakázková výroba umožnila modifikovat zařízení dle požadavků zákazníka tj. cena, výkon, rozměry, orientace a místo napojení vodního okruhu, typ regulace apod... Jednoduchá otevřená rámová konstrukce umožňující snadnou údržbu všech aktivních prvků.

 
více >>

WOCO STV - Chlazení laboratorních/testovacích prostor a kanceláře

Ke klimatizování těchto prostor jsme navrhli vzduchem chlazený chiller v kompaktním provedení a čtyři fancoilové jednotky (nástěnného a podstropního provedení). Největší výhodou tohoto provedení je jeho spolehlivost. Zejména z hlediska nebezpečí úniku chladiva. Chladivo je obsaženo pouze v kompaktní jednotce chilleru a v páteřních rozvodech koluje pouze směs ETG a vody. Chladící výkon chilleru je 24kW. 27.5.2013 Straka

 
více >>

Preciz - chiller 200kW + freecooling 200kW

Strojnní chlazení bylo úspěšno zprovozněno. Bylo provedeno měření okamžitého chladícího výkonu. 7.5.2013 Straka

V současné době provádíme pro společnost Preciz, s.r.o. dodávku a montáž dvouokruhového chilleru s oddělenými vzduchem chlazenými kondenzátory. Součástí tohoto systému je také freecoolingový chladič, který zajistí úsporu energií v zimním období. Výstavba chilleru je od začátku uzpůsobena dispozičním možnostem, které nám byly poskytnuty i specifickým požadavkům zákazníka. Strojní chlazení je umístěno pod šikminou nádrže s chlazenou emulzí. Strojní část proto musela být opět řešena na míru. Sestava obsahuje dva kompresory Copeland Scroll, kotlový výparník, deskový výměník freecoolingového systému, elektronické vstřikovací ventily a elektro rozvodnici včetně systému řízení. Systém řízení je kombinován standardním regulátorem ICHILL a PLC IPRO SMALL společnosti Dixell. Vzduchem chlazené kondenzátory a freecoolingový výměník jsou z důvodu úspory volných ploch instalovány na střeše výrobní haly. 24.4.2013 Straka

 
více >>

Chiller 1000kW - Barum

Chlazení Barum...

 
více >>

LazyHouse

Naše společnost byla požádána o dokončení instalace větrání s rekupercí v RD na Lazech ve Zlíně. Dům navrhl MgA. Ing. arch. Petr Janda. Na této instalaci je zvláštní prvek pro distribuci přiváděného vzduchu. Rozvody jsou vedeny v potrubí pod podlahou a ústí do štěrbin, které jsou osazeny přímo u oken. Celkový pohled po dokončení bude působit jako průběžná mezera po celém obvodu skleněného pláště a podlahy. Takto vzniklou štěrbinou bude proudit čerstvý vzduch. 

 
více >>

Využití energie z odpadní vody

Ve spolupráci s bazénovou divizí společnosti Centroprojekt pracujeme na konceptu využití energie z odpadní vody a pomocí tepelného čerpadla navrácení zpět do bazénu. Součástí této koncepce je i dochlazování saunových bazénků a odebírání tepla z místnosti, kde je instalována bazénová technologie.

 
více >>
  1. <
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4