GRANITOL - Přímé splitového chlazení rozvodnice

6.9.2015 Rozvodnice je umístěna v prostoru kde teplota okolí neklesne pod 40°C. V letním období potom teploty přesahují 50°C. Instalovali jsme zde proto dělený klimatizační systém.

Výhody přímého chlazení:

- Efektivně chladí celoročně na žádanou teplotu (v rámci předem dané hystereze) a efektivně odvádí odpadní teplo mimo prostory výroby

- Uzavřený vnitřní cirkulační okruh eliminuje zanášení vnitřního prostoru nečistotami

- Vyšší účinnost přímého chlazení zajistí bezproblémový chod frekvenčních měničů a zajistí jejich delší životnost bez nutnosti údržby

- Komfortní ovládání pomocí digitálního regulátoru (zobrazení vnitřní teploty, jednoduchá změna žádané teploty, dálkový přenos alarmového hlášení apod...)